Fejvadászat

Miről szól a fejvadászat?

A fejvadászat során olyan vállalati közép és felsővezetők kiválasztását végezzük, akik megfelelnek a megbízó által állított feltételeknek. Kényes terület ez, hiszen a vezető beosztású személyek kulcsfontosságúak egy vállalat eredményei, teljesítménye szempontjából. A fejvadászat folyamata során egy vezető kiválasztásánál azt is mérlegelnünk kell, hogy az adott jelentkező mennyire képes pozitívan befolyásolni viselkedésével a vállalati munkaerő többi tagját.
Az itt leírtakból is érzékelhető, hogy a fejvadászat egy meglehetősen összetett, nagy figyelmet igénylő feladat. Az összetettséget az is emeli, hogy a fejvadászat folyamata nem a kiválasztással kezdődik.
A kiválasztási folyamatokat a vállalatok ma már az esetek többségében kiszervezik, tekintettel arra, hogy a vezetők vagy középvezetők felvétele egy speciális terület.
Korábban a fejvadászat ágazatspecifikus volt, azonban ma már azt mondhatjuk, hogy egy-egy fejvadász mindenféle szakterületen lát el kiválasztási feladatot.
Hogy ez sikeres lehessen a fejvadászat oldaláról, meg kell ismernünk az adott feladatot, fel kell mérnünk a vállalat által támasztott követelményeket, a betöltendő pozíció által megkívánt feltételeket. A fejvadászat során mindezen körülmények ismeretében kell döntenünk arról, hogy a pozícióra jelentkező megfelel-e az elvárásoknak, illetve belefér-e a vállalati rendszerbe, mind a vállalat értékeit, mind a működését tekintve.
Fontos itt még azt is kiemelni, hogy ez nem egy egyirányú utca. Természetesen a munkavállók jelentkezése is kiemelt terület. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tehetségeket kutassunk fel, segítsük karrierjük tudatos építését, és segítséget nyújtsunk a számukra ideális pozíció, állás megszerzésében.

A fejvadászat egy komplex, izgalmas feladat, de nagyon fontos a bizalom.

Komplex, hiszen a kiválasztási folyamat során szem előtt kell tartani a munkaadó és munkavállaló érdekeit is egyaránt. Empatikusnak kell lennünk, de a sikeres és eredményes kiválasztás szempontjából egyben jó stratégaként is kell látnunk. (és ez gyakran nem tűnik empatikusnak)
És természetesen bizalmi feladat is, hiszen a kiválasztás során megismerkedünk emberek életével, körülményeivel. Sőt, munkánkkal még hatást is gyakorlunk minderre, amit maximális odafigyelés mellett teszünk. Számunkra a fejvadászat egy küldetés.

Milyen képességeket tartunk fontosnak egy vezető pozíció betöltéséhez?

Ahogy azt már korábban is említettük, minden esetben figyelembe vesszük a vállalatban kifejtett fontosságot és befolyást.
A fejvadászat során vezetőket keresünk, nem főnököket. Igen, ezt nagyon fontos kiemelni, ugyanis a kettő nem egy és ugyanaz. Közhelynek tűnik, de csak abból lesz jó vezető, aki jól tud vezetni. Ez pedig megfelelő vezetői készségeket, kompetenciákat igényel. És ezek a készségek gyakorlatilag teljesen függetlenek az adott terület szakmai funkcióitól.
Egy egyszerű példával meg is világítanánk ezt a jobb érthetőség kedvéért. Egy középvezető, egy felsővezető rendelkezhet a legmagasabb szintű közgazdasági végzettséggel, nem lesz jó vezető, ha emellett nem rendelkezik olyan képességekkel, hogy motiválni tudja a rá bízott csapatot.
Egy jó vezetőnek mindenképpen rendelkeznie kell az alábbi képességekkel:

  • tudja hatékonyan kezelni a felmerült problémákat,
  • rendelkezzen önálló döntéshozatali képességgel,
  • tudjon megfelelően kommunikálni a csapata tagjaival (tisztelet, alázat),
  • ehhez kapcsolódva rendelkezzen megfelelő érzelmi intelligenciával,
  • tudja felmérni a cég helyzetét, stratégiáját, és ezt képes legyen segíteni,
  • és rendelkezzen megfelelő (ám nem túlzott) önbizalommal, ami fontos a személyes kapcsolatok kialakításában és a vezetésben egyaránt.